301 Redirect toàn tập (PHP, ASP, ASP.NET, JSP, HTACCESS)

Thứ hai, 26/11/2012 - 05:40

301 Redirect toàn tập (PHP, ASP, ASP.NET, JSP, HTACCESS)

Bài này Bình sẽ hướng dẫn chuyển hướng Website 301 Redirect ở những dạng code thường dùng hiện nay (PHP, ASP, ASP.NET, JSP, HTACCESS)

 

PHP Redirect:

<?
Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" ); 
Header( "Location: http://www.new-url.com" ); 
?> 

 

ASP Redirect:

<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status="301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location","http://www.new-url.com/"
%>

 

ASP .NET Redirect:

<script runat="server">
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Response.AddHeader("Location","http://www.new-url.com");
}
</script> 

 

JSP (Java) Redirect:

<%
response.setStatus(301);
response.setHeader( "Location", "http://www.new-url.com/" );
response.setHeader( "Connection", "close" );
%> 

 

.htaccess 301 redirect (Chuyển hướng tất cả về www -> non www):

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
rewritecond %{http_host} ^www.domain.com [nc]
rewriterule ^(.*)$ http://domain.com/$1 [r=301,nc]

 

.htaccess 301 redirect new domain (Chuyển sang domain mới):

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://newdomain.com/$1 [R=301,L]

 

Kết luận: Để tránh việc trùng lặp nội dung, urls các bạn chỉ cần chú ý ngay từ đầu phần xác định sử dụng www hay non www cho website. Ta chuyển hướng luôn thì sau sẽ không sợ bị lặp nữa.

 

Bình Nguyễn - iGoo.vn

Url Link

5 11

Bình luận (11)

Ảnh cá nhân của item[

oMall VN

5 năm trước

Em muốn chuyển địa chỉ:
http://domain.com?index.php?app=news sang http://news.domain.com

http://domain.com?index.php?app=music&id=23 sang http://domain2.com
thì làm sao vậy?
Ảnh cá nhân của item[

Tuan Nguyen

5 năm trước

<?
Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
Header( "Location: http://www.new-url.com" );
?>
cho vào file nào trong joomla vậy a?
Ảnh cá nhân của item[

Dinh Vantan

5 năm trước

htaccess dung để tạo link thân thiện là thành phần quan trọng nhất, trong tất cả các mã nguồn mở, nếu tối ưu link thì chắc chắn phải dùng đến file này
Ảnh cá nhân của item[

pkkhuongtrung

5 năm trước

Non www và www có khác nhau. Nếu xét một số yếu tố thì non www sẽ tốt hơn. Nhưng khi làm thì ko phải lúc nào cũng theo như thế. Bởi nó cũng chỉ là một yếu tố nhỏ trong SEO
Ảnh cá nhân của item[

Tôi Là Ai?

5 năm trước

Bạn có thể sử dụng đoạn "redirect 301 <link cũ> <link mới>" trong file .htaccess
Ảnh cá nhân của item[

Dũng Đinh Hữu

5 năm trước

Có rewire từng link được không nhỉ? :(
Ảnh cá nhân của item[

Hoi Lam Chi

5 năm trước

Chuyển hướng 301 từ www về non-www mình phải đặt [r=301,L] mới được
Ảnh cá nhân của item[

Nguyen Keny

5 năm trước

Thanks bác Bình nhìu
Ảnh cá nhân của item[

Jonh Smeeth

5 năm trước

Khoái dùng .htaccess nhất. thank admin
Ảnh cá nhân của item[

Triều Đinh Công

5 năm trước

cái này làm sao mình k hiểu

Gửi bình luận của bạn

Đăng nhập hoặc Đăng ký ngay để đăng nhận xét!