Tags: Đăng ký Google Apps

Đăng ký Email tên miền riêng sử dụng Google Apps [Video]

Bình Nguyễn | 17 bình luận | Thứ năm, 14/06/2012 - 12:05

Đăng ký Email tên miền riêng sử dụng Google Apps [Video]

Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký Email tên miền riêng (dạng email@tenmienrieng.com) sử dụng Google Apps. Rất đơn giản để sử dụng Email chuyên nghiệp nhất.

Đăng ký Google Apps Đăng ký Email Google

Đặt câu hỏi và chia sẻ