Tags: CityVille

CityVille chính thức có mặt trên Google+

Bình Nguyễn | 1 bình luận | Thứ ba, 27/09/2011 - 01:06

CityVille chính thức có mặt trên Google+

CityVille một games nổi tiếng trên FB đã chính thức có mặt trên Google+ với nhiều tình năng mới mẻ, khác biệt với FB, cùng khám phá và giài trí nào

CityVille google plus CityVille

Đặt câu hỏi và chia sẻ