Tags: Giao điện YouTube

Hướng dẫn thiết kế giao diện YouTube Site ấn tượng [Video]

Bình Nguyễn | 12 bình luận | Thứ sáu, 15/06/2012 - 02:30

Hướng dẫn thiết kế giao diện YouTube Site ấn tượng [Video]

Trong chiến dịch Marketing Onine của bạn, không thể thiếu Video Marketing và thịnh hành nhất ở Việt Nam chính là YouTube. Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn thiết kế giao diện YouTube Site ấn tượng

Video Marketing Giao điện YouTube Tempate YouTube Social Media

Đặt câu hỏi và chia sẻ