Tags: Tạo Sitemap.xml

Hướng dẫn tạo và Submit Sitemap.xml, Robots.txt [Video SEO]

Bình Nguyễn | 1 bình luận | Thứ năm, 14/06/2012 - 03:07

Hướng dẫn tạo và Submit Sitemap.xml, Robots.txt [Video SEO]

Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo và Submit Sitemap.xml, Robots.txt. Công việc này là khởi đầu cần thiết để khai báo với bộ máy tìm kiếm hiểu về Website của bạn

Video SEO Tạo Sitemap.xml Submit Sitemap.xml Tạo file Robots.txt Submit Robots.txt

Đặt câu hỏi và chia sẻ