Tags: Tạo file Robots.txt

Tạo và sử dụng file robots.txt

Bình Nguyễn | 16 bình luận | Thứ năm, 10/05/2012 - 03:39

Tạo và sử dụng file robots.txt

Dưới đây là hướng dẫn tạo và sử dụng file robots.txt cho website, để các bộ máy tìm kiếm quản lý index nội dung của website bạn

tạo file robots.txt hướng dẫn sử dụng robots.txt

Hướng dẫn tạo và Submit Sitemap.xml, Robots.txt [Video SEO]

Bình Nguyễn | 1 bình luận | Thứ năm, 14/06/2012 - 03:07

Hướng dẫn tạo và Submit Sitemap.xml, Robots.txt [Video SEO]

Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo và Submit Sitemap.xml, Robots.txt. Công việc này là khởi đầu cần thiết để khai báo với bộ máy tìm kiếm hiểu về Website của bạn

Video SEO Tạo Sitemap.xml Submit Sitemap.xml Tạo file Robots.txt Submit Robots.txt

Đặt câu hỏi và chia sẻ