Tags: Thủ thuật Google

Thủ thuật & Cú pháp thông dụng tìm kiếm với Google

Bình Nguyễn | 11 bình luận | Thứ sáu, 24/02/2012 - 04:33

Thủ thuật & Cú pháp thông dụng tìm kiếm với Google

Trong quá trình làm việc và giảng dạy của mình, tôi nhận thấy hầu hết các bạn đang còn thiếu một kỹ năng rất quan trọng trong thời đại thông tin số bùng nổ như hiện nay, đó chính là kỹ năng ứng dụng các thủ thuật tìm kiếm trên Google.

Tìm kiếm Google Thủ thuật Google Google Cú pháp Google

Đặt câu hỏi và chia sẻ