Tags: Thuật ngữ SEM

Thuật ngữ SEO & Thuật ngữ SEM

Bình Nguyễn | 5 bình luận | Thứ sáu, 24/02/2012 - 04:17

Thuật ngữ SEO & Thuật ngữ SEM

Các thuật ngữ SEO/SEM dưới đây do tôi tích lũy trong quá trình làm việc, một số dịch từ Wiki, các website trong và nước ngoài, vì vậy chắc chắn sẽ không tránh khỏi các thiếu sót, bạn có thể bổ sung các thuật ngữ bằng cách comment bên dưới, tôi sẽ bổ sung vào bài viết ngay.

Thuật ngữ SEO Thuật ngữ SEM

Đặt câu hỏi và chia sẻ