Tags: anti spamer

Hướng dẫn tiêu diệt và chặn SPAMER trên Google Plus

Bình Nguyễn | 3 bình luận | Thứ bảy, 08/10/2011 - 01:10

Hướng dẫn tiêu diệt và chặn SPAMER trên Google Plus

Spam là hình thức quảng bá thiếu văn hóa nhất trên mạng. Cũng như trên cộng đồng Google Plus Việt việc chống Spamer rất được anh em ủng hộ, vì một sân chơi lành mạnh, kết bạn, vui vẻ, chia sẻ, học hỏi

anti spamer google plus

Đặt câu hỏi và chia sẻ