Tags: button google

Thêm button google +1 vào Website của bạn

Bình Nguyễn | 10 bình luận | Thứ ba, 27/09/2011 - 03:06

Thêm button google +1 vào Website của bạn

Sự ra đời của button google +1 đã ảnh hưởng lớn đến các webmaster. Giường như tất cả các website Việt Nam đều có +1 trên site của mình. Nhưng để sử dụng +1 sao cho đúng, sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của mình thì cũng chưa ai nói cả.

google plus button google plus button google

Đặt câu hỏi và chia sẻ