Tags: chrome web store

Kho ứng dụng Google Chrome Web Store thay đổi giao diện

Bình Nguyễn | 2 bình luận | Thứ ba, 25/10/2011 - 04:43

Kho ứng dụng Google Chrome Web Store thay đổi giao diện

Cửa hàng ứng dụng trực tuyến Chrome Web Store đã chính thức cập nhật giao điện mới. Hãy thử và cảm nhận các ứng dụng và sự tiện lợi của sự thay đổi tuyệt vời này

google google chrome chrome web store

Đặt câu hỏi và chia sẻ