Tags: external backlink

Google định nghĩa lại internal vs. external backlinks

Bình Nguyễn | 7 bình luận | Chủ nhật, 25/09/2011 - 12:17

Google định nghĩa lại internal vs. external backlinks

Vào ngày cuối cùng của tháng 8 vừa qua, Google chính thức thông báo về việc thiết lập lại cấu trúc liên kết nội (Internal Link) và liên kết ngoại (External Link). Cụ thể hơn là Google có thay đổi việc định nghĩa subdomain.

internal backlink external backlink

Đặt câu hỏi và chia sẻ