Tags: gmail iphone

Ứng dụng Gmail chính thức cho iOS (iPhone, iPad, iPod touch)

Bình Nguyễn | 0 bình luận | Thứ năm, 03/11/2011 - 12:35

Ứng dụng Gmail chính thức cho iOS (iPhone, iPad, iPod touch)

Google chính thức cung cấp ứng dụng Gmail cho iOS (iPhone, iPad, iPod touch). Với ứng dụng riêng biệt đáng mong đợi này sẽ giúp chũng ta quản lý gmail tốt hơn

google gmail iphone

Đặt câu hỏi và chia sẻ