Tags: google bar

Google giới thiệu và cập nhật giao diện mới Google bar

Bình Nguyễn | 6 bình luận | Thứ tư, 30/11/2011 - 05:44

Google giới thiệu và cập nhật giao diện mới Google bar

Google chính thức giới thiệu và cập nhật giao diện mới Google Bar (thanh menu trên cùng). Qua hình ảnh và video ta có thể thấy việc thay đổi rất thuận tiện khi thao tác các ứng dụng khác của Google, cũng như chia sẻ Google+

google google bar

Đặt câu hỏi và chia sẻ