Tags: google button

Ảnh hưởng của nút +1 (Google +1 Button) trong SEO

Bình Nguyễn | 13 bình luận | Thứ ba, 18/10/2011 - 09:55

Ảnh hưởng của nút +1 (Google +1 Button) trong SEO

Việc sử dụng nút +1 (Google +1 Button) trên website đã và đang phổ biến trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam, vậy tại sao sức lan tỏa lại nhanh và lớn vậy

google button

Đặt câu hỏi và chia sẻ