Tags: google docs

Phiên bản giao diện mới cho Google Presentations (bản trình bày của Google Docs)

Bình Nguyễn | 1 bình luận | Thứ tư, 19/10/2011 - 12:53

Phiên bản giao diện mới cho Google Presentations (bản trình bày của Google Docs)

Google vừa update phiên bản mới nhất cho Google Presentations (bản trình bày của Google Docs). Với nhiều tính năng và giao diện rất ấn tượng, giúp việc tạo một slide và chia sẻ slide trên mạng ngày càng đơn giản và chuyên nghiệp

google docs google presentations

Đặt câu hỏi và chia sẻ