Tags: google earth

Google Earth đạt được hơn 1 tỷ lượt tải về

Bình Nguyễn | 1 bình luận | Thứ tư, 05/10/2011 - 11:34

Google Earth đạt được hơn 1 tỷ lượt tải về

Ra đời từ năm 2005 cho đến ngày hôm nay, Google Earth chính thức đạt được hơn 1 tỷ lượt tải về và sử dụng, một con số ghi nhận sự thành công của Google Earth cũng như các ứng dụng của Google

google google earth

Đặt câu hỏi và chia sẻ