Tags: google iphone

Google+ cập nhật cho iOS iPhone

Bình Nguyễn | 2 bình luận | Thứ tư, 02/11/2011 - 05:23

Google+ cập nhật cho iOS iPhone

Sau khi cập nhật Google+ cho android, hôm nay Google chính thức update cho iOS iPhone với các tính năng mới sau: +1 cho hình ảnh, hỗ trợ google appps, hỗ trợ thao tác trên thông báo, vá những lỗi cũ

google google plus google iphone

Đặt câu hỏi và chia sẻ