Tags: google pages

Google+ Pages chính thức cho đăng ký [HOT]

Bình Nguyễn | 1 bình luận | Thứ ba, 08/11/2011 - 09:29

Google+ Pages chính thức cho đăng ký [HOT]

Đáng mong đợi nhất trong thời gian qua, Google+ Pages chính thức cho giới thiệu và cho đăng ký. Các tổ chức, công ty... sẽ không phải vướng phải chính sách tên riêng của Google nữa

google pages google plus google

Google+ Pages cái nhìn tổng thể từ doanh nghiệp

Bình Nguyễn | 2 bình luận | Thứ tư, 09/11/2011 - 02:39

Google+ Pages cái nhìn tổng thể từ doanh nghiệp

Google+ Pages chính thức được đăng ký khởi tạo ngày hôm nay. Số lượng đăng ký ở Việt Nam rất nhiều và chủ yếu vẫn là các Công ty và Hội chia sẻ thông tin

google pages google google plus

Đặt câu hỏi và chia sẻ