Tags: google plus android

Google+ Android Version 2.0 bị rò rỉ

Bình Nguyễn | 0 bình luận | Thứ tư, 12/10/2011 - 12:55

Google+ Android Version 2.0 bị rò rỉ

Thời gian gần đây trên các diễn đàn android đang bàn tán về những hình ảnh mới của Google+ Android Version 2.0. Bộ cài đặt của Android Version 2.0 mới đây cũng đã được chia sẻ trên các diễn đàn

google plus android

Đặt câu hỏi và chia sẻ