Tags: gooogle

Google chính thức cập nhật giao diện mới cho Gmail

Bình Nguyễn | 0 bình luận | Thứ tư, 02/11/2011 - 03:17

Google chính thức cập nhật giao diện mới cho Gmail

Google chính thưc cập nhật giao diện mới như đã tiết lộ thời gian vừa qua. Lựa chọn theo hình ảnh hướng dẫn để cập nhật giao điện tuyệt với mới nhất của Gmail

gooogle googke mail gmail

Đặt câu hỏi và chia sẻ