Tags: hash tags

Google+ ra mắt tính năng tìm kiếm thời gian thực và Hash Tags

Bình Nguyễn | 2 bình luận | Thứ năm, 13/10/2011 - 11:33

Google+ ra mắt tính năng tìm kiếm thời gian thực và Hash Tags

Google+ ra mắt tính năng tìm kiếm thời gian thực và Hash Tags. Với tính năng Real Time Search (tìm kiếm thời gian thức) chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin, chia sẻ vừa mới cập nhật

google plus real time search hash tags

Đặt câu hỏi và chia sẻ