Tags: share link google plus

Tối ưu Website để chia sẻ link trên Google+ & Facebook

Bình Nguyễn | 11 bình luận | Thứ ba, 27/09/2011 - 02:04

Tối ưu Website để chia sẻ link trên Google+ & Facebook

Việc chia sẻ thông tin, hướng dẫn, học tập... trên G+ là cần thiết để giới thiệu, chia sẻ... với mọi người (SPAM nhiều là không nên). Vậy làm sao để chia sẻ của bạn hiển thị đẹp, đầy đủ tiêu đề, hình ảnh, mô tả phù hợp.

google plus share link google plus

Đặt câu hỏi và chia sẻ