Breadcrumb link hay navigation link được gọi là link hướng cấu trúc trong thiết kế web, giúp người dùng có thể theo dõi được các danh mục liên quan đến bài viêt và đồng thời quan trọng trong SEO là Google hiển thị lên kết quả tìm kiếm. Các bạn có thể xem hình minh họa ở dưới để hiểu rõ hơn.

Bây giờ tôi lấy link đầu tiên làm ví dụ để hướng dẫn các bạn cách để giúp Google hiểu được breadcrumb cho website của mình. Sau khi vào link đầu tiên theo query tìm kiếm ở trên, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy breadcrumb của iGoo.vn theo hình ở dưới

Qua đó bạn sẽ dễ dàng nhận thấy rằng Google đã hiển thị breadcrumb theo hình trên ở trang kết quả tìm kiếm. Thực tế nếu website của bạn có cấu trúc thẻ HTML tốt thì Google vẫn có thể phân tích và nhận biết được các breadcrumb này. Tuy nhiên, có một số cấu trúc chuẩn HTML bạn có thể áp dụng để giúp Google hiểu được breadcrumb dễ dàng hơn.

Dươi đây là hướng dẫn tạo Breadcrumb link (navigation link) cho bài viết:

<div itemscope itemtype=”http://data-vocabulary.org/Breadcrumb”>

  <a href=”http://www.example.com/dresses” itemprop=”url”>
    <span itemprop=”title”>Dresses</span>
  </a> ›
</div>
<div itemscope itemtype=”http://data-vocabulary.org/Breadcrumb”>
  <a href=”http://www.example.com/dresses/real” itemprop=”url”>
    <span itemprop=”title”>Real Dresses</span>
  </a> ›
</div>

Bạn có thể dùng các thẻ <ul><li> để sử dụng, nhưng chú ý 3 thuộc tính in đậm itemscope, itemtype, itemprop là okie.

Phân tích đoạn mã trên bạn có thể bỏ qua những thuộc tính class mà chỉ cần quan tâm đến các thuộc tính như itemscope, itemtype, itemprop.
– itemscope: dùng để định nghĩa khu vực cho từng thành phần trong breadcrumb.
– itemtype: dùng để khai báo cho Google biết định nghĩa và nhận dạng data cho thuộc tính itemprop.
– itemprop: thuộc tính để định dạng cấu trúc, để định dạng cho cấu trúc breadcrumb bạn cần những properties như url, title.

Khi làm xong cấu trúc như trên bạn chỉ cần chờ một thời gian để Google cập nhật lại website của mình và sẽ thấy Google bắt đầu hiển thị các breadcrumb trên kết quả tìm kiếm.

Để tìm hiểu thêm về vấn đề này bạn có thể tham khảo thêm tại đường dẫn:

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?&answer=185417
Tiếc cái là khi bạn dùng ngôn ngữ tiếng Việt mà tìm kiếm đối với những page đã được lưu trong bộ nhớ cache chuối hột thì không nhìn thấy breadcrumb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *