Bảng thống kê chi phí quảng cáo google từng ngành hàng

Việc quyết định chi phí quảng cáo Google cho từng ngành hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm mức độ cạnh tranh của từng từ khóa, mức độ khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng và ngân sách quảng cáo có sẵn của doanh nghiệp. Lưu ý về chi phí…

Google Adwords cho người mới bắt đầu

Tài khoản Google (Google Account) Tài khoản Google hoạt động dưới dạng thông tin đăng nhập chính của Google, tạo thành một địa chỉ email và mật khẩu. Bạn có thể tạo tài khoản Google để đăng nhập vào các dịch vụ của Google có hỗ trợ thông tin đăng nhập này, như Google Groups, Google…