Hướng dẫn đăng ký Google Analytics

Bài viết hướng dẫn đăng ký công cụ Google Analytics. Sử dụng Google Analytics để phân tích, theo dõi lượng người truy cập website của bạn. Đưa ra chiển lược phát triển, lựa chọn từ khoá, nội dung thích hợp để phát triển Website của bạn. Đăng ký: http://www.google.com/intl/vi/analytics/ Google Analytics là một công cụ miễn phí…