Đăng ký Google App Engine, hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh

Đăng ký Google App Engine bạn làm theo các bước sau để được sử dụng hosting chuyên nghiệm miễn phí Google dạng tenban.appspot.com: Bước 1: Truy cập https://appengine.google.com/start và đăng nhập bằng tài khoản Gmail của bạn. Bước 2: Nhập số điện thoại của bạn để Google gửi mã xác nhận. Số điện thoại dạng +849…. (+84 là mã Việt Nam,…

Hướng dẫn sử dụng, upload lên Google App Engine

Bài trước tôi đã hướng dẫn các bạn Đăng ký Google App Engine. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng, upload file, đồng bộ hóa dữ liệu từ máy lên host Google. Các bạn theo các bước hướng dẫn sau: Bước 1: Download và cài đặt Python 2.7.2 tại địa chỉ http://www.python.org/download Chọn phiên bản phù hợp với…