Dynamic Views tính năng hiển thị tuyệt vời của Blogger

Sau một thời gian thử nghiệm tính năng hiển thị Dynamic Views. Hôm nay trên Blog của của mình, các nhà phát triển Blogger đã chính thức mở cửa tính năng Dynamic Views cho toàn bộ Blogger. Với sự hoàn thiện và đưa ra 7 mẫu giao diện hiển thị tuyệt vời đi kèm với ứng dụng…