Đăng ký Google Music, Invite Google Music

Bạn nào chưa có Google Music thì đăng ký tài khoảnn tại  iGoo.vn rồi comment ở yêu cầu ở dưới nhé, các anh em trong hội sẽ invite sơm nhất có thể 🙂 Chú ý: Không đặt địa chỉ mail trong comment, chỉ cần nhập nội dung dạng “cho mình xin một invite” là okie. Khi đã nhận được Invite Google Music các…