Hôm này 20/09/0211 Google Plus chính thức cho đăng ký không cần Invite, mọi người có thể đăng ký bằng tài khoản Gmail của mình. Hãy chia

Google Plus chính thức cho phép tải ảnh kích full size (kích thước lớn nhất) về máy. Với tình năng này mọi người có thể chia sẻ những

View More