Hướng dẫn đăng ký Google Webmaster Tools

Bài viết hướng dẫn đăng ký công cụ Google Webmaster Tools. Sử dụng Google Webmaster Tools để khai báo, tối ưu SEO… website của bạn với bộ máy tìm kiếm Google Search. Đăng ký: https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=vi