Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo và sử dụng Google+ Brand Pages sử dụng cho công ty, tổ chức, hội nhóm, chia sẻ…

Đăng ký Google+ Brand Pages:

Bạn truy cập  https://plus.google.com/pages/create?hl=vi đăng nhập Google+ của bạn và đăng ký Google+ Brand Pages theo hướng dẫn bằng tiếng việt khá đơn giản.

Khai báo Google+ Brand Pages lên Website:

Bạn truy cập https://developers.google.com/+/plugins/badge/config?hl=vi nhập Google+ ID vào ô chọn, bạn sẽ nhận được các đoạn mã code tương ứng, bạn chỉ việc cấy vào Website của mình là hoàn tất khai báo.

Xác định Google+ ID truy cập http://igoo.vn/googleplus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *