Dưới đây là những quy định đặt tên chuẩn của Google+, quan trọng là bạn phải lấy tên thật của mình để đặt tên là được.

Google+ giúp cho việc kết nối với mọi người trên web giống kết nối với mọi người trong thế giới thực hơn. Do vậy, điều quan trọng là bạn phải sử dụng tên thường gọi của mình để những người bạn muốn kết nối có thể tìm thấy bạn. Tên thường gọi là tên mà bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp thường gọi bạn. Ví dụ: nếu tên pháp lý của bạn là Charles Jones Jr. nhưng bạn thường sử dụng Chuck Jones hoặc Junior Jones, bất kỳ tên nào trong hai tên này đều sẽ được chấp nhận.

Nếu bạn không thể hoàn tất quy trình đăng ký Google+ hoặc tiểu sử của bạn bị tạm ngừng vì vấn đề liên quan tới tên, hãy xem lại các nguyên tắc bên dưới của chúng tôi.

Sử dụng tên họ đầy đủ của bạn ở một ngôn ngữ.
Nếu bạn sử dụng tên đầy đủ của mình, bạn có thể kết nối với những người mà bạn biết và giúp họ tìm thấy bạn. Các tên có chứa chữ viết tắt hoặc các tên bao gồm những dấu hiệu chỉ ra tư cách thành viên trong các tổ chức nghề nghiệp, giáo dục, xã hội hoặc tôn giáo, chẳng hạn như “Tiến sĩ”, “Đức cha” hoặc “Cử nhân luật”, không được phép trong các trường tên hoặc họ. Các tên bao gồm chữ viết của nhiều ngôn ngữ cũng không được phép.

Ví dụ cho các tên vi phạm: Tiến sĩ Stan Livingston, Nha sĩ Bill Smithwick, Đức cha Jim Copley, 蔡玉娴 Archer, S. P.

Đặt biệt hiệu hoặc bút danh trong trường Tên khác.
Nếu bạn được gọi bằng nhiều tên, chỉ sử dụng tên mà bạn thường được gọi và đặt các tên còn lại vào mục “Tên khác” hoặc “Biệt hiệu” trong tiểu sử của bạn.

Ví dụ cho các tên vi phạm: Timothy “TK” King, Jonathan Richards (JonnyBoy), PunkRockerSF

Tránh sử dụng các ký tự đặc biệt trong tên của bạn.
Khi bạn tạo tiểu sử của mình, hệ thống của chúng tôi sẽ kiểm tra tên mà bạn gửi để tìm các ký tự đặc biệt. Ví dụ: số, biểu tượng và dấu chấm khó hiểu đều không được phép.

Ví dụ cho các tên vi phạm: John246 , ★★Shelley★★, J@SON W@T$ON, ‘Rachel Smith/

Tiểu sử và tên của bạn phải đại diện cho một cá nhân.
Google+ không hỗ trợ tiểu sử dành cho một vài cá nhân hoặc nhóm người. Ngoài ra, bạn không thể tạo tiểu sử cho một thực thể không phải là người như vật nuôi hoặc doanh nghiệp.

Ví dụ cho các tên vi phạm: Gia đình Jones, Jeremy & Mel Mason, Chú chó Vegas, Brooklyn Bagels, Hội bảo tồn Bắc California

Không sử dụng tên của một cá nhân khác.
Mạo danh là một vấn đề nghiêm trọng. Giả làm một người khác có thể khiến tiểu sử của bạn bị xóa. Nếu một ai đó đang mạo danh bạn, hãy đi tới tiểu sử của họ và nhấp vào Báo cáo tiểu sử này.

Đổi tên
Xin lưu ý rằng nếu bạn đổi tên của mình, bạn sẽ không thể đổi lại lần nữa trong 30 ngày.

Kháng nghị tên
Nếu bạn đã thực hiện theo các nguyên tắc này nhưng tên của bạn vẫn không được hệ thống của chúng tôi chấp nhận, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để gửi tên của bạn cho chúng tôi xem xét. Quá trình xem xét thường mất một vài ngày. Bạn cũng có thể muốn xem lại Chính sách nội dung của chúng tôi.

Gửi thông tin chứng thực nhất định như chỉ định thương hiệu hoặc DBA (“kinh doanh dưới tên là”) có thể là thông tin hữu ích (nhưng không đủ) để thực hiện việc xem xét.

Các dịch vụ khác của Google và việc tạm ngừng tiểu sử trên Google+
Nếu tiểu sử của bạn bị tạm ngừng, bạn sẽ không thể sử dụng đầy đủ các dịch vụ Google yêu cầu phải có tiểu sử đang hoạt động như Google+, Buzz, Reader và Picasa. Việc này sẽ không ngăn bạn sử dụng các dịch vụ khác của Google, chẳng hạn như Gmail. Bạn có thể khôi phục tiểu sử của mình bằng cách chỉnh sửa tên và gửi kháng nghị để nhóm của chúng tôi xem xét theo hướng dẫn trên màn hình.

Chúng tôi hiểu rằng danh tính của bạn trên Google+ rất quan trọng với bạn và Chính sách tên của chúng tôi có thể không dành cho tất cả mọi người tại thời điểm này. Chúng tôi không muốn bạn ngừng sử dụng dịch vụ nhưng nếu bạn chọn làm thế, trước hết, hãy tạo một bản sao cho dữ liệu trong Google+ của bạn. Sau đó nhấp vào đây để ngừng sử dụng Google+.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *