Tiện thể ngồi Viết Video làm luôn cái Video Hướng dẫn đăng ký, sử dụng Google Webmaster Tools mà các anh em đã bảo từ lâu.

Đầy đủ và cơ bản và không thể thiếu đó là Google Webmaster Tools

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *