3 thủ thuật để tag (mời bạn bè) vào bài viết của mình trên Google Plus.

Với cách thức số 3 (tag theo Google ID) các bạn có thể tag bất cứ ai mà không sợ trùng tên khó tag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *