Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo và Submit Sitemap.xml, Robots.txt. Công việc này là khởi đầu cần thiết để khai báo với bộ máy tìm kiếm hiểu về Website của bạn.

Chuẩn bị:

Phần mềm SEO: http://igoo.vn/phanmemseo

Hướng dẫn sử dụng file Robots.txt: http://igoo.vn/tạo-và-sử-dụng-file-robots-txt.html

Website tại sitemap.xml tự đông: http://www.xml-sitemaps.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *