Mới và nóng hổi. Hướng dẫn chi tiết Hướng dẫn thêm Google+ Comment cho Website. Sử dụng Google+ Comment sẽ có rất nhiều lợi thế trong SEO Website, nó chính là mức độ tương tác, chia sẻ, comment về bài viết của bạn.

Và đây là hướng dẫn chi tiết và rất đơn giản, bạn chỉ việc thêm Mã Code vào vị trí trong Website là thành công:

Thêm nhận xét Google+ Comment:

<script src=”https://apis.google.com/js/plusone.js”>

</script>
<g:comments
href=”[URL]”
width=”642″
first_party_property=”BLOGGER”
view_type=”FILTERED_POSTMOD”>
</g:comments>

Dành cho HTML5

<script src=”https://apis.google.com/js/plusone.js”>
</script>
<div class=”g-comments”
data-href=”[URL]”
data-width=”642″
data-first_party_property=”BLOGGER”
data-view_type=”FILTERED_POSTMOD”>
</div>

Hiển thị số Google+ Comment:

g:comments>: <g:commentcount href=”[URL]”></g:commentcount>

Dành cho HTML5

<div class=”g-comments”>: <div class=”g-commentcount” data-href=”[URL]”></div>

Chú ý thay thế [URL] = đường dẫn bạn muốn comment, phần này biết Code cho tự động URL là URL hiện tại là Oki.

Nếu bạn muốn lấy tự động đường dẫn của website thì sử dụng Code sau:

<div id=”comments”></div>

<script>
gapi.comments.render(‘comments’, {
href: window.location,
width: ‘624’,
first_party_property: ‘BLOGGER’,
view_type: ‘FILTERED_POSTMOD’
});
</script>
Similarly with Google+ Comments Counter:
<div id=”commentscounter”></div>
<script>
gapi.commentcount.render(‘commentscounter’, {
href: window.location
});
</script>

Hết Rồi, Chúc các bạn thành công,

So sánh Comment Facebook và Google+ Comment tại đây: http://gdriv.es/comments

Một số tính năng phải kể đến: (tham khảo nguồn toiyeugooogle.net)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *