Spam là hình thức quảng bá thiếu văn hóa nhất trên mạng. Cũng như trên cộng đồng Google Plus Việt việc chống Spamer rất được anh em ủng hộ, vì một sân chơi lành mạnh, vui vẻ, chia sẻ, học hỏi.

Dưới đây là hình ảnh hướng dẫn tiêu diệt và chặn các spamer làm phiền bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *