Để kiểm tra các lỗi XHTML, CSS và tốc độ của website, có một số công cụ khác nhau mà bạn có thể sử dụng. Sau đây là một số lựa chọn phổ biến:

  1. W3C Markup Validation Service: Đây là công cụ miễn phí của W3C để kiểm tra lỗi XHTML, HTML và XML trên trang web của bạn. Bạn chỉ cần điền đường dẫn URL của trang web của bạn và công cụ này sẽ kiểm tra và cung cấp cho bạn một báo cáo chi tiết về các lỗi và cảnh báo.
  2. CSS Validator: Đây là công cụ kiểm tra lỗi CSS do W3C cung cấp. Công cụ này sẽ kiểm tra tất cả các tập tin CSS được sử dụng trên trang web của bạn và cung cấp báo cáo về các lỗi và cảnh báo.
  3. GTmetrix: Đây là một công cụ miễn phí cho phép bạn kiểm tra tốc độ tải trang web của bạn và cung cấp các cải tiến để giúp tối ưu hóa tốc độ tải trang.
  4. Google PageSpeed Insights: Đây là một công cụ miễn phí khác để kiểm tra tốc độ tải trang web của bạn và đề xuất các cải tiến. Nó cũng cung cấp một số thông tin khác về trang web của bạn, chẳng hạn như mức độ tương thích di động và máy tính bảng.
  5. Domain Tools: Đây là một công cụ miễn phí để kiểm tra các thông tin liên quan đến tên miền, bao gồm ngày hết hạn, ngày đăng ký, tên máy chủ và địa chỉ IP của tên miền. Nó cũng cung cấp các thông tin về lịch sử tên miền và các liên kết liên quan đến tên miền.

Khi sử dụng các công cụ này, bạn cần thực hiện một số thao tác cơ bản để kiểm tra và khắc phục các lỗi. Để khắc phục lỗi XHTML và CSS, bạn cần tìm hiểu cách sửa đổi mã nguồn của trang web của bạn để giải quyết các lỗi được tìm thấy. Đối với tốc độ tải trang, các cải tiến thường bao gồm tối ưu hóa hình ảnh, sử dụng mã nguồn tối ưu hóa, sử dụng mạng nội dung phân phối (CDN), và loại bỏ các tập tin không cần thiết trên trang web của bạn.

Để kiểm tra lỗi XHTML, CSS, tốc độ và thông tin tên miền của một website, bạn có thể sử dụng các công cụ và phần mềm kiểm tra sau đây:

  1. Kiểm tra lỗi XHTML và CSS:

Có nhiều công cụ để kiểm tra lỗi XHTML và CSS miễn phí như W3C Markup Validation Service và CSS Validation Service của W3C. Bạn chỉ cần truy cập vào trang web và nhập địa chỉ URL của trang web mà bạn muốn kiểm tra. Công cụ sẽ hiển thị các lỗi và cảnh báo trong code XHTML và CSS của trang web của bạn.

  1. Kiểm tra tốc độ trang web:

Google PageSpeed Insights là một công cụ miễn phí để kiểm tra tốc độ trang web của bạn. Bạn chỉ cần truy cập trang web của Google PageSpeed Insights, nhập địa chỉ URL của trang web mà bạn muốn kiểm tra và chờ đợi kết quả. Công cụ sẽ cung cấp cho bạn thông tin về tốc độ trang web, hiệu suất, các lỗi và cách để cải thiện tốc độ trang web của bạn.

  1. Kiểm tra thông tin tên miền:

Có nhiều công cụ để kiểm tra thông tin tên miền của một trang web như DomainTools và WHOIS Lookup. Bạn chỉ cần truy cập vào trang web của công cụ và nhập tên miền của trang web mà bạn muốn kiểm tra. Công cụ sẽ cung cấp cho bạn thông tin về người sở hữu tên miền, địa chỉ IP, thông tin liên hệ và các thông tin khác liên quan đến tên miền của trang web.

Ví dụ, nếu bạn muốn kiểm tra tốc độ trang web của trang chủ của Google, bạn chỉ cần truy cập vào trang Google PageSpeed Insights, nhập địa chỉ URL https://www.google.com và chờ đợi kết quả. Công cụ sẽ cung cấp cho bạn thông tin về tốc độ trang web của Google, hiệu suất, các lỗi và cách để cải thiện tốc độ trang web của bạn.