Việc Sitemap.xml và RSS Feed cho website là rất cần thiết để các công cụ tìm kiếm hiểu và index website của bạn nhanh hơn.

iSEO sẽ giúp bạn tạo Sitempa.xml và RSS Feed cho website tôi ưu nhất để thuận tiện cho các bộ máy tìm kiếm truy xuất.

Thuận tiện cho việc Submit Sitemap.xml và Submit RSS Feed, index nhanh nội dung của bạn.

Sitemap.xml và RSS Feed là hai công cụ rất hữu ích để cải thiện việc tìm kiếm và quản lý nội dung trên website. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách tạo và quản lý Sitemap.xml và RSS Feed.

 1. Sitemap.xml

Sitemap.xml là một tệp tin XML đặc biệt được tạo ra để giúp cho các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về cấu trúc của trang web. Sitemap.xml cung cấp cho các công cụ tìm kiếm thông tin về tất cả các trang trong trang web, cũng như các liên kết bên trong và bên ngoài của trang web đó. Điều này giúp cho các công cụ tìm kiếm dễ dàng hơn trong việc thu thập dữ liệu và xếp hạng trang web đó.

Để tạo Sitemap.xml, bạn có thể sử dụng một số công cụ miễn phí như: XML Sitemap Generator, Sitemap Writer Pro, hoặc bạn có thể tạo nó bằng tay bằng cách sử dụng các trang web và ứng dụng chỉnh sửa mã nguồn.

Sau khi tạo xong Sitemap.xml, bạn cần đăng tải nó lên trang web của mình. Để làm điều này, bạn có thể đặt Sitemap.xml tại thư mục gốc của trang web, và sau đó thông báo cho các công cụ tìm kiếm về sự tồn tại của nó.

 1. RSS Feed

RSS Feed là một công cụ khác để quản lý nội dung trên trang web. RSS Feed cho phép người dùng đăng ký và nhận thông báo về các bài viết mới nhất trên trang web đó. Điều này giúp cho người dùng dễ dàng hơn trong việc theo dõi các bài viết mới nhất của trang web, cũng như cung cấp cho họ thông tin mới nhất về nội dung của trang web.

Để tạo RSS Feed, bạn có thể sử dụng các công cụ miễn phí như: Feedburner, RSS Submit, hoặc bạn có thể tạo nó bằng tay bằng cách sử dụng các trang web và ứng dụng chỉnh sửa mã nguồn.

Sau khi tạo xong RSS Feed, bạn cần đăng tải nó lên trang web của mình. Để làm điều này, bạn có thể đặt RSS Feed tại thư mục gốc của trang web, và sau đó thông báo cho người dùng về sự tồn tại của nó.

Để tạo và quản lý sitemap.xml và RSS feed cho website của bạn, có thể thực hiện các bước sau:

 1. Tạo sitemap.xml:
  • Sitemap.xml là một tập tin XML chứa tất cả các liên kết của trang web của bạn và thông tin khác về các trang web này. Bạn có thể tạo sitemap.xml bằng cách sử dụng một công cụ tạo sitemap trực tuyến, hoặc tự tạo tập tin XML bằng cách sử dụng một trình chỉnh sửa văn bản như Notepad hoặc Sublime Text.
  • Trong tập tin sitemap.xml, mỗi URL trang web của bạn được định dạng như sau:
  xml
  <url>
  <loc>https://www.example.com/</loc>
  <lastmod>2023-02-21</lastmod>
  <changefreq>weekly</changefreq>
  <priority>1.0</priority>
  </url>

  Trong đó:

  • <loc>: URL của trang web.
  • <lastmod>: Ngày tháng sửa đổi gần nhất của trang web. Nếu không có sự thay đổi gần đây, sử dụng ngày khởi tạo của trang web.
  • <changefreq>: Tần suất sửa đổi của trang web, có thể là always, hourly, daily, weekly, monthly, yearly hoặc never.
  • <priority>: Mức độ ưu tiên của trang web, từ 0.0 đến 1.0.
 2. Tạo RSS feed:
  • RSS (Really Simple Syndication) là một định dạng tài liệu web chuẩn được sử dụng để cung cấp nội dung web đến các độc giả một cách nhanh chóng và thuận tiện. Để tạo RSS feed, bạn có thể sử dụng một công cụ tạo RSS feed trực tuyến hoặc tự tạo tập tin XML bằng cách sử dụng một trình chỉnh sửa văn bản.
  • Trong tập tin RSS feed, mỗi bài đăng của trang web của bạn được định dạng như sau:
  xml
  <item>
  <title>Example Title</title>
  <link>https://www.example.com/article1</link>
  <description>Example Description</description>
  <pubDate>Mon, 21 Feb 2023 10:00:00 -0500</pubDate>
  </item>

  Trong đó:

  • <title>: Tiêu đề bài đăng.
  • <link>: Đường dẫn đến bài đăng.
  • <description>: Mô tả bài đăng.
  • <pubDate>: Ngày tháng đăng bài đăng.
 3. Cập nhật tập tin sitemap.xml và RSS feed:
  • Sau khi tạo tập tin sitemap.xml và RSS feed, bạn cần cập nhật

Ví dụ về tạo và quản lý Sitemap.xml:

Giả sử bạn có một trang web WordPress với nhiều bài đăng và trang chủ có các liên kết đến các trang khác trên trang web. Để tạo sitemap cho trang web của bạn, bạn có thể sử dụng một plugin như Yoast SEO hoặc Google XML Sitemaps.

Nếu bạn sử dụng Yoast SEO, bạn có thể vào trang cài đặt của plugin, chọn Sitemap và kích hoạt tính năng Sitemap. Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh các thiết lập như tần suất cập nhật, loại bài viết hiển thị trong sitemap, và tên tệp Sitemap. Sau khi hoàn thành, bạn có thể vào trang Sitemap để xem và sao chép URL của tệp Sitemap.

Ví dụ về tạo và quản lý RSS Feed:

Giả sử bạn có một trang web WordPress với nhiều bài đăng và bạn muốn cung cấp một kênh RSS Feed cho người đọc của mình. Để tạo RSS Feed cho trang web của bạn, bạn có thể sử dụng một plugin như WP RSS Aggregator hoặc RSS Feed Creator.

Nếu bạn sử dụng WP RSS Aggregator, bạn có thể vào trang cài đặt của plugin và chọn RSS Aggregator để tạo một kênh RSS Feed mới. Bạn có thể tùy chỉnh các thiết lập như tiêu đề, mô tả, danh mục, và số lượng bài đăng hiển thị trong kênh. Sau khi hoàn thành, bạn có thể vào trang RSS Feed để xem và sao chép URL của kênh RSS Feed.