Tắt nhận xét, khóa bài đăng trên hai tính năng mới được cập nhật trên Google Plus. Với 2 tính năng mới này bạn có thể tùy chọn tốt hơn cho bài viết của mình.

– Với tính năng tắt nhận xét ngay trực tiếp khi viết bài chia sẻ trên G+, bạn sẽ không cho bất kỳ ai nhận xét bài đăng của bạn.

– Với tình năng khóa bài đăng thì bài đăng của bạn mọi người sẽ không thể chia sẻ (share) nó.

Hãy thử nghiệm nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *