Thay đổi ngôn ngữ Google+ hay các ứng dụng Google ngay trên URL

Posted by

Một thủ thuật khá hay và tiện cho việc chuyển đổi ngôn ngữ tức thì khi bạn sử dụng Google+ hay tât cả các ứng dụng khác của Google.

Bạn chỉ cần thêm đoạn ?hl=vi (Tiếng Việt) hay ?hl=en (Tiếng Anh) vào đường dẫn của ứng dụng đó rồi thực thi là bạn đã đổi ngôn ngữ thành công.

Chú ý:  Nếu trong đường dẫn URL đã có ký tự ? thì ta phải sử dụng &hl=vi (Tiếng Việt) hay &hl=en (Tiếng Anh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *