Bổ tổng hợp công cụ SEO bao gồm: check PageRankcheck backlinkcheck page indexedcheck Alexa rankcheck Google+submit sitemap.xml lên bộ máy tìm kiếm…

Công cụ SEO là những công cụ hỗ trợ cho việc tối ưu hoá website để có thứ hạng tốt trên các trang kết quả tìm kiếm. Trong số đó, có nhiều công cụ SEO hữu ích để kiểm tra PR, Backlinks, Page Indexed, Alexa rank, Google+ và một số chỉ số khác, giúp bạn đánh giá chất lượng và hiệu quả của chiến lược SEO của mình. Dưới đây là một số công cụ phổ biến để kiểm tra những chỉ số này:

  1. Kiểm tra PR: PR (PageRank) là một chỉ số do Google phát triển để đo độ quan trọng của trang web. Để kiểm tra PR, bạn có thể sử dụng công cụ PR Checker. Bạn chỉ cần nhập URL của trang web và công cụ sẽ trả về một số từ 0 đến 10 để đánh giá mức độ quan trọng của trang web đó. Điểm số càng cao thì trang web đó càng quan trọng và có thứ hạng tốt trên kết quả tìm kiếm.
  2. Kiểm tra Backlinks: Backlinks là một chỉ số quan trọng cho SEO, cho biết số lượng các trang web khác đang liên kết đến trang web của bạn. Để kiểm tra Backlinks, bạn có thể sử dụng công cụ Backlink Checker. Bạn chỉ cần nhập URL của trang web và công cụ sẽ trả về một danh sách các liên kết đến trang web của bạn, bao gồm số lượng, nguồn gốc và chất lượng của các liên kết này.
  3. Kiểm tra Page Indexed: Page Indexed là một chỉ số quan trọng khác cho SEO, cho biết số lượng trang web trên trang web của bạn được Google chỉ định để hiển thị trên kết quả tìm kiếm. Để kiểm tra Page Indexed, bạn có thể sử dụng công cụ Google Index Checker. Bạn chỉ cần nhập URL của trang web và công cụ sẽ trả về số lượng trang web được chỉ định và tình trạng của trang web đó.
  4. Kiểm tra Alexa Rank: Alexa Rank là một chỉ số quan trọng cho SEO, cho biết mức độ phổ biến của trang web của bạn trên toàn cầu. Để kiểm tra Alexa Rank, bạn có thể sử dụng công cụ Alexa Rank Checker. Bạn chỉ cần nhập URL của trang web và công cụ sẽ trả về một số xếp hạng để đánh giá mức độ phổ biến của trang web đó trên toàn thế giới.
  5. Kiểm tra Google+: Google+ là một mạng xã hội của Google và là một trong những yếu tố quan trọng trong SEO.
  1. Kiểm tra Domain Authority (DA): Domain Authority là một chỉ số được Moz phát triển để đánh giá mức độ quan trọng của một trang web. Để kiểm tra DA, bạn có thể sử dụng công cụ Moz Link Explorer. Bạn chỉ cần nhập URL của trang web và công cụ sẽ trả về một số từ 0 đến 100 để đánh giá mức độ quan trọng của trang web đó. Điểm số càng cao thì trang web đó càng quan trọng và có thứ hạng tốt trên kết quả tìm kiếm.
  2. Kiểm tra Keyword Ranking: Keyword Ranking là một chỉ số quan trọng cho SEO, cho biết thứ hạng của từ khóa trên kết quả tìm kiếm. Để kiểm tra Keyword Ranking, bạn có thể sử dụng công cụ Keyword Rank Checker. Bạn chỉ cần nhập từ khóa và URL của trang web và công cụ sẽ trả về thứ hạng của từ khóa trên kết quả tìm kiếm.
  3. Kiểm tra Speed Test: Tốc độ tải trang web là một yếu tố quan trọng trong SEO, vì nó ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và sự thân thiện với máy chủ. Để kiểm tra tốc độ tải trang web, bạn có thể sử dụng công cụ Google PageSpeed Insights hoặc GTmetrix. Bạn chỉ cần nhập URL của trang web và công cụ sẽ trả về thông tin về tốc độ tải trang web, cũng như các cải tiến cần thiết để cải thiện tốc độ tải trang web.

 

Tóm lại, để tối ưu hoá chiến lược SEO của mình, việc sử dụng các công cụ SEO để kiểm tra các chỉ số quan trọng như PR, Backlinks, Page Indexed, Alexa Rank, Google+… là rất cần thiết. Chúng giúp bạn đánh giá chất lượng và hiệu quả của chiến lược SEO của mình, đồng thời cung cấp các cải tiến và khuyến nghị để tối ưu hoá trang web của bạn cho mục đích SEO.