Bạn có thể kiểm tra thứ tự của website mình theo một từ khóa trên Google (tìm kiếm theo Google từng quốc gia). Xác định vị trí TOP Google website của bạn với một từ khóa.

Kiểm tra vị trí từ khóa là gì?

Kiểm tra vị trí từ khóa (Keyword Position) là quá trình theo dõi và đánh giá vị trí của từ khóa trên các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo, vv. để đảm bảo rằng trang web của bạn đang được xếp hạng tốt trên các từ khóa quan trọng.

Công cụ kiểm tra từ khóa miễn phí:

  1. Google Search Console: Là một công cụ miễn phí của Google, cung cấp cho bạn thông tin về vị trí từ khóa, lượng tìm kiếm, số lần nhấp vào liên kết và các chỉ số khác liên quan đến tìm kiếm trên Google.
  2. SEMrush: Là một công cụ phân tích đa chức năng, cung cấp cho bạn thông tin về vị trí từ khóa của trang web của bạn trên nhiều công cụ tìm kiếm khác nhau, cùng với các chỉ số khác như số lần tìm kiếm, độ phổ biến và mức độ cạnh tranh.
  3. Ahrefs: Là một công cụ tìm kiếm từ khóa và phân tích liên kết, cho phép bạn theo dõi vị trí từ khóa của trang web của bạn trên Google và các công cụ tìm kiếm khác, cùng với các chỉ số khác như lượng tìm kiếm, mức độ cạnh tranh và số lượng liên kết trỏ về trang web của bạn.

Ngoài việc kiểm tra vị trí từ khóa, quản lý từ khóa cũng rất quan trọng để đảm bảo rằng trang web của bạn đang được tối ưu hóa cho các từ khóa quan trọng.

Quản lý từ khóa là gì?

Quản lý từ khoá (Keyword management) là quá trình tìm từ khóa, lựa chọn, đánh giá và theo dõi các từ khóa (keywords) phù hợp để sử dụng trong các chiến dịch tiếp thị trực tuyến. Các từ khóa này sẽ giúp cho khách hàng tìm thấy website của bạn trên các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo, v.v.

Công cụ lập kế hoạch từ khóa cũng cung cấp cho bạn các tính năng gợi ý từ khóa để giúp bạn tìm ra các từ khóa mới có thể được tối ưu hóa để tăng thứ hạng trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm. Điều này đặc biệt hữu ích trong trường hợp bạn đang cố gắng tối ưu hóa trang web của mình cho các từ khóa khác mà bạn chưa nghĩ đến hoặc chưa nghiên cứu đầy đủ.

Các công cụ gợi ý từ khóa phổ biến

Dưới đây là các cách tìm kiếm từ khóa trên Google mà các bạn có thể tham khảo:

Google Keyword Planner

Là một công cụ miễn phí của Google, cho phép bạn tìm kiếm và phân tích từ khóa liên quan đến một chủ đề cụ thể. Nó cung cấp cho bạn thông tin về số lượng tìm kiếm hàng tháng và mức độ cạnh tranh của mỗi từ khóa.

Keyword Tool

Là một công cụ tìm kiếm từ khóa Google trực tuyến miễn phí, cung cấp cho bạn hàng trăm gợi ý từ khóa liên quan đến một chủ đề cụ thể. Nó cũng cung cấp cho bạn thông tin về số lượng tìm kiếm hàng tháng và mức độ cạnh tranh của mỗi từ khóa.

SEMrush

Là một công cụ phân tích đa chức năng, cung cấp cho bạn thông tin về từ khóa liên quan đến một chủ đề cụ thể, cùng với các chỉ số khác như số lần tìm kiếm, độ phổ biến và mức độ cạnh tranh.

Ahrefs

Là một công cụ tìm kiếm từ khóa và phân tích liên kết, cho phép bạn tìm kiếm từ khóa liên quan đến một chủ đề cụ thể, cùng với các chỉ số khác như lượng tìm kiếm, mức độ cạnh tranh và số lượng liên kết trỏ về từ khóa đó.

Tất cả các công cụ này đều có thể giúp bạn quản lý từ khóa, cũng như là tìm ra các từ khóa mới để tối ưu hóa trang web của mình, tăng cơ hội hiển thị trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm và thu hút lượng truy cập lớn hơn.