Google+ chính thức liên kết với ứng dụng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp Picnik để đưa ứng dụng này lên Google+. Việc chỉnh sửa ảnh trên Google+ sẽ đơn giản và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Hãy chọn một bức ảnh của mình trong Google+, chọn Chỉnh sửa -> Bộ công cụ sáng tạo hoặc bạn có thể xem hình ảnh hướng dẫn ở dưới đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *