Sau một thời gian thử nghiệm tính năng hiển thị Dynamic Views. Hôm nay trên Blog của của mình, các nhà phát triển Blogger đã chính thức mở cửa tính năng Dynamic Views cho toàn bộ Blogger.

Với sự hoàn thiện và đưa ra 7 mẫu giao diện hiển thị tuyệt vời đi kèm với ứng dụng tùy chỉnh thuận tiên. Với Dynamic Views và 7 giao diện blogger đã không còn chỉ là một blog khô khan, với việc sử dụng web mới nhất (AJAX, HTML5 and CSS3) Dynamic Views là sự lựa chọn tuyệt vời và đơn giản với những bạn mới sử dụng và không có thời gian tìm hiểu sâu.

Các kiểu giao diện gồm có: Classic, Flipcard, Magazine, Mosaic, Sidebar, Snapshot, Timeslide

Bạn có thể vào quản lý blog của bạn chọn Mẫu -> lựa chọn Dynamic Views làm mặc định cho blog hoặc bạn có thể xem các dạng Dynamic Views blog của mình bằng cách thay đổi tên giao diện phần in đậm của link dưới.

http://tenban.blogspot.com/view/snapshot (Classic, Flipcard, Magazine, Mosaic, Sidebar, Snapshot, Timeslide)

Chú ý: Chúng ta có thể chọn mẫu Dynamic Views thành giao diện mặc định ở trong phần lựa chọn Dynamic Views khi đó blogger của bạn sẽ chạy thẳng chế độ template Dynamic Views. Và để đưa về chế độ template bình thường ta có thể thêm &v=0 vào cuối đường dẫn url. ví dụ: http://gmailblog.blogspot.com/?v=0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *