Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế 1 Banner Google+ nổi bật và ấn tượng, tự PR cho bản thân và công ty.

1. Đầu tiên bạn download source PSD về: http://igoo.vn/uploads/banner.psd

2. Design và xuất ra 2 file ảnh cần thiết đó là bg.jpg và avatar.jpg để upload lên Banner Google+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *