Để có một chỉ số đẹp Google +1 hay Like Facebook là một thành công của Webmaster. Để giúp nhau quan tâm, +1, like bạn bè, iGoo.vn đã viết một ứng dụng độc lập, không SPAM, không mã nguồn để chia sẻ Tăng +1 Google và tăng Like Facebook tốt nhất và miễn phí.

Cùng nhau chia sẻ để cùng nhau phát triển!

Nội dung được chuyển qua: http://igoo.vn/chia-sẻ-view-quảng-cáo-website-với-iseo.html

Quy định và đăng ký sử dụng:

I. Quy định: Mỗi một tại khoản đăng ký sẽ được 100 Click, khi bạn click (+1 or Like) sẽ được +1 Click (quy đổi là 1 iCoin = 1 Click)

II. Hướng dẫn sử dụng:

1. Đăng ký làm thành viên của iGoo.vn tại địa chỉ: http://igoo.vn/login

2. Đăng nhập và điền thông tin theo hình ảnh hướng dẫn ở dưới:

Chú ý:

– Đường dẫn URL Website phải có http:// hoặc https://

 Riêng like facebook chỉ like được Fanpage và website không like page cá nhân!

– Hãy kiểm tra +1 Google và Like Facebook của bạn hoạt độc tốt, nếu không bạn sẽ bị trừ iCoin mà không được +1 hay like.

– Sắp xếp theo số lượng iCoin giảm dần, tức là bạn nào click cho mọi người nhiều sẽ được lên TOP

3. Truy cập http://igoo.vn/info/plusone để chia sẻ +1 hay like. Mỗi +1 hay like bạn sẽ được +1 iCoin, tối đã là 1000 iCoin.

4. Chỉ +1 hay like những nút dạng  nếu bạn hủy +1 hay like bạn sẽ bị -1 iCoin.

Ứng dụng xây dựng để giúp blogger, webmaster… có thể chia sẻ +1 or like, giúp nhau phát triển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *